[VOV2] - Bài 11: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 26 - Thói quen ăn uống của người Pháp

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc - Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Các món ăn Tứ Xuyên

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 10

[VOV2] - Bài 10 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 25 - Ngày Quốc khánh Pháp

[VOV2] - Bài 2 - Các món ăn vùng Sơn Đông

[VOV2] - Bài 1: Những đặc điểm chủ yếu của các món ăn Trung Quốc

[VOV2] - Bài 9 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

Mới cập nhật

Chào nước Pháp – Bài 24

[VOV2] - Bài 24: Mạng Internet

[VOV2] - Bài 24: Mạng Internet

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 8 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

Chào nước Pháp – Bài 23

[VOV2] - Bài 23 - Ngân hàng ở Pháp

[VOV2] - Bài 23 - Ngân hàng ở Pháp

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 7 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 48

[VOV2] - Tiếng Trung Quốc - Bài tổng kết

[VOV2] - Tiếng Trung Quốc - Bài tổng kết

Chào nước Pháp – Bài 22

[VOV2] - Bài 22 - Tổ chức hành chính

[VOV2] - Bài 22 - Tổ chức hành chính

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 6 - Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

Chào nước Pháp – Bài 21

[VOV2] - Bài 21 - Ô nhiễm không khí

[VOV2] - Bài 21 - Ô nhiễm không khí

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 47

[VOV2] - Bài 47 - Kể chuyện cười (tiếp theo)

[VOV2] - Bài 47 - Kể chuyện cười (tiếp theo)

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 46

[VOV2] - Bài 46 - Kể chuyện cười

[VOV2] - Bài 46 - Kể chuyện cười